Dôležité termíny

  • Do 26.4.2019 - zašlite abstrakt prednášky
  • Do 29.4.2019 - akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 01.5.2019 - zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 10.5.2019 - záväzná prihláška
  • Do 10.5.2019 - platba

Poplatky

Príspevky s účasťou
do 30.4.2019 -300,- €
od 1.5.2019 -350,- €
v hotovosti -380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku -200,- €
Príspevok bez účasti -200,- €
Doktorand / študent -260,- €
Prezentácia firmy -500,- €

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Pre účastníkov konferencie sú však zvýhodnené ceny v hoteli Panorama Resort.

Email: prevadzka@hotelpanorama.sk
recepcia@hotelpanorama.sk

Telefón: +421 52 426 33 11
+421 911 523 036

Top