Zoznam účastníkov

prof.Ing. Andrea Miškufová PhD.

Technická Univerzita v Košiciach

Ing. Anna Badidová

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

Ing. Barbora Kamenická

Univerzita Pardubice

Boris Obrovski

Faculty of Technical Sciences

Branislav Janek

CMK,s.r.o.

Ing. Jan Čermák Ph.D.

ERC-TECH a.s.

Ing. Dušan Klein

Technická univerzita v Košiciach

Ing. Emília Bošiaková Šestáková

CMK,s.r.o.

Ing. Ferdinand Gach

Považská cementáreň, a.s.,

Ing. Hedviga Horvathova PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Ing. Iveta Onderová PhD.

Strojnícka Fakulta STU v Bratislave

Ing. Jakub Klimko

Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Jan Vodička CSc.

ČVUT v Praze

Ing. Jana Pirošková PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Prof. Ing. Ľubomír Šooš PhD.

Strojnícka fakulta STU Bratislava

Ing. Luboš Musil

ČVUT v Praze

Ing. Lucia Ploskuňáková

SjF STU v Bratislave

doc., Ing. Ľudovít Kolláth PhD.

STU v Bratislave

doc. Ing. Lýdia Sobotová PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

Lýdia Sliacka

CMK,s.r.o.

Marcela Pokusová

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Ing Marcin Jewiarz PhD

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej ZARZĄD GŁÓWNY

Ing Marek Wróbel PhD

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej ZARZĄD GŁÓWNY

Ing. Gréta Maruškinová PhD.

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

Ing. Miloš Matúš PhD.

Slovak University of Technology in Bratislava

Dr.h.c.mult.prof. Ing. Miroslav Badida PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

Ing. Miroslav Horvát PhD.

Strojnícka fakulta STU

Ing. Miroslav Richter Ph.D., EUR ING

FŽP UJEP

Doc. RNDr. Miroslava Blažková PhD.

Universita J.E.Purkyně

Miljan Šunjević

Faculty of Technical Sciences

doc. Ing. Peter Križan PhD.

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Prof. Ing. Stanislav Veselý CsC.

Ekol, spol. s r.o.

doc. Ing. Radoslav Sovják Ph.D.

Czech Technical University in Prague

prof. Ing. Tomáš Havlik DrSc.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach

doc., Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Ing. Stanislav Turňa

ŽP Výskumno vývojové centrum s.r.o.

Ing. Věra Křeníková

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Prof. Ing. Stanislav Veselý CSc.

Ekol, spol. s r. o.

Ing. Viliam Čačko PhD.

STU v Bratislave, Strojnícka Fakulta

Dôležité termíny

  • Do 26.4.2019 - zašlite abstrakt prednášky
  • Do 29.4.2019 - akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 01.5.2019 - zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 10.5.2019 - záväzná prihláška
  • Do 10.5.2019 - platba

Poplatky

Príspevky s účasťou
do 30.4.2019 -300,- €
od 1.5.2019 -350,- €
v hotovosti -380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku -200,- €
Príspevok bez účasti -200,- €
Doktorand / študent -260,- €
Prezentácia firmy -500,- €

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Pre účastníkov konferencie sú však zvýhodnené ceny v hoteli Panorama Resort.

Email: prevadzka@hotelpanorama.sk
recepcia@hotelpanorama.sk

Telefón: +421 52 426 33 11
+421 911 523 036

Top