Konferenčné výbory

Čestné predsedníctvo

Stanislaw Adamczak(PL)
Dagmar Juchelková (ČR)
Constantin Bungău (RO)
Andrzej Korczak (PL)
Martin Car (A)
Alexander Matušek (SK)
Helmut Dispert (DE)
Stanisłav Legutko (PL)
Rade Doroslovački (SRB)
Vladimir Martsinkovsky (PL)
Vojtech Ferencz (SK)
Gregory Makrides (CY)
Pavel Gombík (SK)
Dušan Petráš (SK)
Alexander Parchakov (RUS)
Dainius Udris (LT)
Boris Susko (SK)
Michal Sýkora (SK)
Iveta Vasková (SK)
Marián Tolnay (SK)

Vedecký výbor

Ľubomír Šooš (SK), predseda
Pavel Kovač (SRB)
Tomaš Havlík (SK)
Miroslav Badida (SK)
Pasquale Daponte (IT)
Petrin Drumea (RO)
Alexander Shmatov (BY)
Anna Frangipane (IT)
Alois Studenic (A)
Pavol Fedorkovič (SK)
Franz Winter (A)
Alena Kohoutková (CZ)
Miloradov Mirjana Vojinovič (SRB)
Karol Grünner (SK)
Jiří Marek (CZ)
Marcela Pokusová (SK)
Elena Zanatte (IT)
Andrea Miškufová (SK)

Organizačný výbor

Iveta Onderová– predseda
Ľudovít Kolláth
Marcela Pokusová
Viliam Čačko

Miroslav Horvát
Ondrej Chlebo
Lucia Ploskuňáková
Miloš Matúš
Klaudia Sabóová – tajomníčka

Dôležité termíny

  • Do 15.8.2020 – zašlite abstrakt prednášky
  • Do 22.8.2020 – akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 25.9.2020 – zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 14.9.2020 – záväzná prihláška
  • Do 25.9.2020 – platba

Poplatky

Z dôvodu možného zhoršenia epidemiologickej situácie a zmeny formy konferencie na online, bude účastnícky poplatok zmenený na 200 EUR, rozdiel bude vrátený na účet, z ktorého ste uhradili poplatok

Príspevky s účasťou
do 15.8.2020 300,- €
od 16.8.2020 350,- €
v hotovosti 380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku 200,- €
Príspevok bez účasti 200,- €
Doktorand / študent 260,- €
Prezentácia firmy 500,- €

Platobné údaje

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DRČ: 0030808693
DIČ: 2020814818
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011494886/0900
IBAN: SK3809000000000011494886
SWIFT (BIC): GIBASKBX
VS: 300920

Ubytovanie

Pre účastníkov konferencie je zabezpečené ubytovanie v Alexandra Wellnes Hotel.

Účastníci si ubytovanie rezervujú pri registrácií

Ubytovanie si účastníci konferencie hradia samostatne.
Ubytovanie nie je súčasťou vložného

Top