Konferenčné výbory

Čestné predsedníctvo

Stanislaw Adamczak(PL)
Dagmar Juchelková (ČR)
Constantin Bungău (RO)
Andrzej Korczak (PL)
Martin Car (A)
Alexander Matušek (SK)
Helmut Dispert (DE)
Stanisłav Legutko (PL)
Rade Doroslovački (SRB)
Vladimir Martsinkovsky (PL)
Vojtech Ferencz (SK)
Gregory Makrides (CY)
Pavel Gombík (SK)
Dušan Petráš (SK)
Alexander Parchakov (RUS)
Dainius Udris (LT)
Boris Susko (SK)
Michal Sýkora (SK)
Iveta Vasková (SK)
Marián Tolnay (SK)

Vedecký výbor

Ľubomír Šooš (SK), predseda
Pavel Kovač (SRB)
Tomaš Havlík (SK)
Miroslav Badida (SK)
Pasquale Daponte (IT)
Petrin Drumea (RO)
Alexander Shmatov (BY)
Anna Frangipane (IT)
Alois Studenic (A)
Pavol Fedorkovič (SK)
Franz Wintner (A)
Alena Kohoutková (CZ)
Miloradov Mirjana Vojinovič (SRB)
Karol Grünner (SK)
Jiří Marek (CZ)
Marcela Pokusová (SK)
Elena Zanatte (IT)
Andrea Miškufová (SK)

Organizačný výbor

Ľudovít Kolláth – predseda
Viliam Čačko
Iveta Onderová
Juraj Beniak
Juraj Ondruška
Miroslav Horvát
Peter Križan
Lucia Ploskuňáková
Miloš Matúš
Klaudia Sabóová – tajomníčka

Dôležité termíny

  • Do 26.4.2019 – zašlite abstrakt prednášky
  • Do 29.4.2019 – akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 01.5.2019 – zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 10.5.2019 – záväzná prihláška
  • Do 10.5.2019 – platba

Poplatky

Príspevky s účasťou
do 30.4.2019 300,- €
od 1.5.2019 350,- €
v hotovosti 380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku 200,- €
Príspevok bez účasti 200,- €
Doktorand / študent 260,- €
Prezentácia firmy 500,- €

Platobné údaje

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DRČ: 0030808693
DIČ: 2020814818
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011494886/0900
IBAN: SK3809000000000011494886
SWIFT (BIC): GIBASKBX
VS: 15052019

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Pre účastníkov konferencie sú však zvýhodnené ceny v hoteli Panorama Resort.

Email: prevadzka@hotelpanorama.sk
recepcia@hotelpanorama.sk

Telefón: +421 52 426 33 11
+421 911 523 036

Top