Dôležité termíny

  • Do 26.4.2019 – zašlite abstrakt prednášky
  • Do 29.4.2019 – akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie
  • Do 01.5.2019 – zaslanie prednášky (camera ready)
  • Do 10.5.2019 – záväzná prihláška
  • Do 10.5.2019 – platba

Poplatky

Príspevky s účasťou
do 30.4.2019 300,- €
od 1.5.2019 350,- €
v hotovosti 380,- €
Ďalší príspevok nad rámec prvého príspevku 200,- €
Príspevok bez účasti 200,- €
Doktorand / študent 260,- €
Prezentácia firmy 500,- €

Platobné údaje

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

IČO: 30808693
DRČ: 0030808693
DIČ: 2020814818
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011494886/0900
IBAN: SK3809000000000011494886
SWIFT (BIC): GIBASKBX
VS: 15052019

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Pre účastníkov konferencie sú však zvýhodnené ceny v hoteli Panorama Resort.

Email: prevadzka@hotelpanorama.sk
recepcia@hotelpanorama.sk

Telefón: +421 52 426 33 11
+421 911 523 036

Top